Optimalna rezolucija1024 sa728 piksela

TRAKTORSKE CISTERNE:

 

 

Proizvodimo sledeće tipove cisterni:
1. Za osoku od: 2400, 3200, 4000, 5000 i 6000 litara,
2. Za transport pijaće vode od: 2000, 3000, 5000 litara,
3. Za gorivo sa mernom grupom od: 3000 i 5000 litara,
4. Rezervoare za gorivo od 1000 do 10000 litara po JUSM.Z3.010 i JUSM.Z3.014,
5. Ostale po zahtevu i skici kupca.


 

Na ovoj web stranici možete preuzeti detaljnije podatke o našim cisternama:

 

CISTERNE ZA OSOKU:
Tip
CE 2,4
CE 3,2
CE 4
CE 5
CE 6

CISTERNE ZA GORIVO:
Tip
CEG 3
CEG 5

 

CISTERNE ZA VODU:
Tip
CEV 2
CEV 3
CEV 5

 

Copyright @ DOO "EUROTOK". Sva prava zadrzana.